Projektatlas Kompetenz Montage : kollaborativ und wandlungsfähig

Aachen / RWTH Aachen University, Lehrstuhl für Informationsmanagement im Maschinenbau (2019) [Book]

Page(s): 252 Seiten : Illustrationen

Authors

Selected Authors

Hees, Frank
Müller-Abdelrazeq, Sarah Luisa
Langer, Tristan Julian
Voss, Michael
Schmitt, Robert H.

Other Authors

Hüttemann, Guido
Rook-Weiler, Kerstin
Tracht, Kirsten
Herfs, Werner
Roggendorf, Simon
Heinen, Kurt
Kuhlenkötter, Bernd
Hypki, Alfred
Deuse, Jochen
Höptner, Gabriele
Ortmann, Sebastian
Bobe, Ulrich
Zimmermann, André
Gielisch, Christoph
Körner, Max
Reinhart, Gunther
Paul, Magdalena
Reissmann, Tobias
Bauer, Wilhelm
Rally, Peter
Sieber, Volker
Nyhuis, Peter
Raatz, Annika
Blankemeyer, Sebastian
Schmidt, Axel

Identifier